Circulaire Economie

  1. Home
  2. /
  3. Circulaire Economie

Circulaire Economie

We gebruiken wereldwijd meer grondstoffen dan de aarde aan kan. Daarnaast zorgen ‘de lekken’ in het systeem voor emissies naar bodem, water en lucht een belasting van ons leefmilieu. Emissies van broeikasgassen als gevolg van het gebruik van (fossiele) grondstoffen, zorgen ten slotte voor klimaatverandering.

Het drastisch terugdringen van het grondstoffenverbruik en vervanging van fossiele door hernieuwbare energiebronnen zijn noodzakelijk om de aarde leefbaar en onze economie draaiende te houden. Sleutelwoorden daarbij zijn: circulair, grondstof efficiency en klimaatneutraal.

over ons Customised Sheet Xtrusion - CSX Nijverdal

Een circulaire economie kenmerkt zich door:

Voorkomen en beperken van gebruik van primaire grondstoffen bij de productie van materialen, goederen en voedingsmiddelen.

Materialen en goederen zo lang mogelijk in kringloop te houden: ketens sluiten.

Het ontstaan van afval en emissies zo veel mogelijk te voorkomen. Kringlopen in de circulaire economie

De circulaire economie bestaat uit:

Een grijze, technische kringloop waarin metalen, fossiele grondstoffen en mineralen zo lang mogelijk in kringloop blijven.

Een biologische kringloop die onze toekomstige CO2-neutrale en circulaire economie van hernieuwbare grondstoffen voorziet uit de levende natuur.

Bio-grondstoffen (gewassen, bomen, algen, planten, dierlijke reststoffen) worden hoogwaardig ingezet als noodzakelijke en waardevolle grondstof voor: chemie, bouw, landbouw en maakindustrie.