Technische biologische kringloop

  1. Home
  2. /
  3. Plastics
  4. /
  5. Technische biologische kringloop

Wereldwijde impact

De gedachte

In 2002 hebben William McDonough en Michael Braungart een boek “Remaking the Way We Make Things” gepubliceerd dat een groot impact heeft gehad op ondernemingen wereldwijd, vooral voor wat betreft het duurzaam ontwerpen van producten.

Een product wordt hierbij gezien als de keten van ontstaan (winning van grondstoffen, productie), gebruik (energieverbruik en verbruik van hulpstoffen) en afdanking (hergebruik en stort). Het zogenaamde “Take-Make-Waste” principe.

De centrale gedachte van de filosofie achter “Cradle to Cradle” , is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in hetzelfde of een ander product. Het grote verschil met conventioneel hergebruik ( recycling ) is dat er geen kwaliteitsverlies is ( upcycling ) , en geen restproducten die alsnog gestort worden: “Waste equals Food”.

Cradle 2 cradle filosofie

Bij de technische kringloop is herbruikbaarheid ( en dan bij voorkeur upcycling ) het uitganspunt. Zowel fossiele plastics en biobased en zelfs sommige biodegradeerbare plastics zijn herbruikbaar. CSX heeft veel ervaring opgedaan met de herverwerking van alle genoemde plastic soorten en mede dankzij het innovatieve productieproces is CSX er in geslaagd om zelfs de op zetmeel gebaseerde ( TPS ) plastics 100% te recyclen.

CSX stelt zich hier op het standpunt dat het traditionele recyclen ( denk v. aan de Second Life stroming, die weliswaar een tweede of derde leven aan producten geeft, maar geen oplossing voor eventueel wel daaruit voortvloeiende milieuvervuiling is ) idealiter dus vervangen dient te worden door het upcycling principe.

Design for Disassembly

Uitgangspunt is dat producten c.q. materialen die zich in deze kringloop bevinden 100% veilig voor het milieu zijn en ook goed afbreekbaar zijn. Op het gebied van normen en specificaties geven de EN13432 en EN14995 in Europa reeds goede aanzetten.

CSX besteedt daarbij zelf heel veel aandacht aan het zogenaamd hybride worden van eindproducten in de keten ( denk aan hout dat wordt afgelakt en daarmede niet mee goed afbreekbaar is en soms zelfs ronduit slecht is voor het milieu. ) en poogt haar invloed en vrijwillig aangeboden expertise aan te wenden door de gehele waardeketen heen. Zo geeft CSX actief vorm aan het zogenaamde “Design for Disassembly” principe.